BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LXIV/381/24 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 kwietnia 2024 roku

2024-04-29 13:10 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LXIV/381/24 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie: udzielenia dotacji przez Gminę Stawiski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przejdź do wiadomości