BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVIII/344/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 października 2023 roku

2023-11-07 15:25 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVIII/344/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 października 2023 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski

Przejdź do wiadomości