BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVIII/339/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 października 2023 roku

2023-11-07 15:15 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVII/339/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 października 2023 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2033-2036

Przejdź do wiadomości