BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVII/338/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 września 2023 roku

2023-09-29 16:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVII/338/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwolywania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Stawiski

Przejdź do wiadomości