BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVII/337/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 września 2023 roku

2023-09-29 16:23 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVII/337/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stawiski

Przejdź do wiadomości