BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVI/334/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 sierpnia 2023 roku

2023-09-01 16:26 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVI/334/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stawiski

Przejdź do wiadomości