BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LV/332/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 lipca 2023 roku

2023-07-28 14:54 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LV/332/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do Porozumienia Międzygminnego Nr 2/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. zawartego pomiędzy Gminą Stawiski a Gminą Mały Płock z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

Przejdź do wiadomości