BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LV/329/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 lipca 2023 roku

2023-07-28 14:53 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LV/329/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski"

Przejdź do wiadomości