BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LI/298/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 stycznia 2023 roku

2023-02-02 14:59 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LI/298/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Przejdź do wiadomości