BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LI/297/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 stycznia 2023 roku

2023-02-02 14:58 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LI/297/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2023 rok

Przejdź do wiadomości