BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/286/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19 grudnia 2022 roku

2022-12-27 16:04 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/286/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiski

Przejdź do wiadomości