BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/285/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19 grudnia 2022 roku

2022-12-27 16:03 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/285/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wiadomości