BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIV/263/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 czerwca 2022 roku

2022-07-05 09:39 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/263/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2021 rok

Przejdź do wiadomości