BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIV/260/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 czerwca 2022 roku

2022-07-05 09:36 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/260/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLII/242/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2022 rok

Przejdź do wiadomości