BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIII/255/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 maja 2022 roku

2022-06-03 12:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIII/255/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie: uchwalenia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

Przejdź do wiadomości