BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIII/253/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 maja 2022 roku

2022-06-03 12:23 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIII/253/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLII/242/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2022 rok

Przejdź do wiadomości