BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 maja 2022 roku

2022-06-03 12:16 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie: uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski"

Przejdź do wiadomości