BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLII/242/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 marca 2022 roku

2022-04-06 16:25 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLII/242/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2022 rok

Przejdź do wiadomości