BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-03-02 15:46 - Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

2019-09-04 15:36 - Skasowanie wiadomości o tytule: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Przejdź do wiadomości