BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-02-17 11:19 - Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Stawisk ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

2019-09-04 15:36 - Skasowanie wiadomości o tytule: Burmistrz Stawisk ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Przejdź do wiadomości