BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXVIII/226/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 9 listopada 2021 roku

2021-11-17 15:49 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVIII/226/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Przejdź do wiadomości