BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXVIII/224/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 9 listopada 2021 roku

2021-11-17 15:48 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVIII/224/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2022 rok

Przejdź do wiadomości