BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXVIII/223/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 9 listopada 2021 roku

2021-11-17 15:48 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVIII/223/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stawiski oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Przejdź do wiadomości