BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 40.2021 Burmistrza Stawisk z dnia 31 sierpnia 2021 roku

2021-09-14 17:03 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 40.2021 Burmistrza Stawisk z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski; o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Przejdź do wiadomości