BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXV/199/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 lipca 2021 roku

2021-07-30 08:29 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXV/198/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Stawiski

2021-07-30 08:31 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXV/199/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Stawiskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych

Przejdź do wiadomości