BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXIII/184/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 maja 2021 roku

2021-06-07 15:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIII/184/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski"

Przejdź do wiadomości