BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 12.2021 Burmistrza Stawisk z dnia 31 marca 2021 roku

2021-04-07 20:03 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11.2021 Burmistrza Stawisk z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2020 rok

2021-04-07 20:03 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12.2021 Burmistrza Stawisk z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok

Przejdź do wiadomości