BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIX/161/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2020 roku

2020-12-22 10:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIX/161/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stawiski na rok 2021

Przejdź do wiadomości