BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIX/159/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2020 roku

2020-12-22 10:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIX/159/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski”

Przejdź do wiadomości