BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIX/158/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2020 roku

2020-12-22 10:55 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIX/158/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski"

Przejdź do wiadomości