BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXVIII/156/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 listopada 2020 roku

2020-11-26 15:06 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVIII/156/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Przejdź do wiadomości