BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXV/134/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 sierpnia 2020 roku

2020-09-02 10:52 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXV/134/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2019 rok

Przejdź do wiadomości