BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIII/126/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 czerwca 2020 roku

2020-06-22 15:48 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIII/126/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem

Przejdź do wiadomości