BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXII/116/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 maja 2020 roku

2020-05-29 14:31 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXII/116/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski

2020-08-01 06:23 - Dodanie zapisu o uchwale obowiązującej.

Przejdź do wiadomości