BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XV/84/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2019 roku

2019-12-06 12:01 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/84/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Przejdź do wiadomości