BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postanowienia dotyczące decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KLN 4410 B

2010-07-08 14:37 - Dodanie nowej wiadomości: Postanowienia dotyczące decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KLN 4410 B

Przejdź do wiadomości