BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2010-05-14 09:55 - Dodanie nowej wiadomości: Kołakowski Sławomir Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2009 rok

2021-06-08 13:51 - Skasowanie wiadomości o tytule: Kołakowski Sławomir Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2009 rok

Przejdź do wiadomości