BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXV/119/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2016 roku

2016-12-27 15:50 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXV/119/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2017 rok.

Przejdź do wiadomości