BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXIV/109/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01 grudnia 2016 roku

2016-12-08 14:35 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIV/109/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Przejdź do wiadomości