BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXIV/108/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01 grudnia 2016 roku

2016-12-08 14:32 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIV/108/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.

Przejdź do wiadomości