BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIV/228/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2013 roku

2013-12-06 15:18 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/228/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Przejdź do wiadomości