BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 lipca 2014

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 lipca 2014

Wiadomości

II. Przetarg na przebudowę dróg gminnych w m. Stawiski, ulice: Wiejska, Kościuszki, Krótka, Źródłowa

Dodanie nowej wiadomości: II. Przetarg na przebudowę dróg gminnych w m. Stawiski, ulice: Wiejska, Kościuszki, Krótka, Źródłowa - [Wszystkie zmiany]

II. Przetarg na przebudowę dróg gminnych polegającej na zmianie nawierzchni poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała

Dodanie nowej wiadomości: II. Przetarg na przebudowę dróg gminnych polegającej na zmianie nawierzchni poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała - [Wszystkie zmiany]

Przetarg - Ocieplenie budynków administracyjnych w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg - Ocieplenie budynków administracyjnych w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 lipca 2014

Wiadomości

Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST 2014 R. - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości kasowej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości kasowej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 lipca 2014

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości kasowej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości kasowej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 lipca 2014

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 lipca 2014

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu na ocieplenie budynków administracyjnych w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na ocieplenie budynków administracyjnych w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 lipca 2014

Wiadomości

III. Przetarg na przebudowę dróg gminnych polegającej na zmianie nawierzchni poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała

Dodanie nowej wiadomości: III. Przetarg na przebudowę dróg gminnych polegającej na zmianie nawierzchni poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 lipca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na LII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 31 lipca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 lipca 2014

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu na przebudowę dróg gminnych w m. Stawiski, ulice: Wiejska, Kościuszki, Krótka, Źródłowa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na przebudowę dróg gminnych w m. Stawiski, ulice: Wiejska, Kościuszki, Krótka, Źródłowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian