BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Emisja obligacji 2013

2013-11-07 12:03 - Dodanie nowej wiadomości: Emisja obligacji 2013

2013-11-14 14:50 - Dodano odpowiedź na zapytania dotyczące zaproszenia do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz ze specyfikacją warunków konkursu

2013-11-19 13:05 - Dodano kolejną odpowiedź na zapytania dotyczące zaproszenia do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz ze specyfikacją warunków konkursu. Dla rozróżnienia w/w dodano daty publikacji.

2013-11-26 15:44 - Dodano informację o wynikach wyboru oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji z dnia 07 listopada 2013 r.

Przejdź do wiadomości