BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XLV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 03 października 2017 roku

Stawiski, dnia 26 września 2017r.

RM.0002.45.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XLV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 03 października 2017r. (wtorek). Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 13:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.08.2017r.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2017 – 2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
  7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  8. Informacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 28 września 2017r. (czwartek) godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: czwartek, 28 wrz 2017 13:38
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2017 13:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 233 razy