BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (31 sierpnia 2017)

Stawiski, dnia 23 sierpnia 2017r.

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

RM. 0012.2.9.2017

Z A W I A D O M I E N I E

     Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017r. (czwartek) godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. nr 2.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o przygotowaniu szkół i stanie placówek oświatowych gminy Stawiski w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Chodnik Sławomir Antoni

Data powstania: środa, 23 sie 2017 14:50
Data opublikowania: środa, 23 sie 2017 14:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 315 razy